Editörden

Bozkır, Kuş ve Balık

Bozkır, Kuş ve Balık    “Özgürlük sandığınızın esaret, güç sandığınızın en zayıf yan, cesaret dediğinizin en büyük korkaklığınız olduğunu öğrenmeye dayanabilecekseniz, buyurun başlayalım…” diyor Bozkır, Kuş ve Balık romanının yazarı Yeşim Monus. Çünkü o, insanın ruhundaki siyah ile beyazı, iyi ile kötüyü, fedakârlık ile bencilliği, sevgi ile nefreti yani bütün zıt duyguları ve kavramları romanın kahramanları üzerinden...

Bitmeyen Gece - Mitat Enç

Mitat Enç’in Bitmeyen Gece adlı eserini okurken şu soruları sorabilirsiniz kendinize: Dünya’ya gelmiş ama o dünyanın renklerini hiç görememiş bir insanın karanlığı mı, yoksa vakti zamanında renkleri tanıyıp da şimdi hepsini siyah görmenin ıstırabı mı? Hangisi daha fena gelir ruha? Hangisi daha çok göğsünü sıkıştırır insanın? Hüzünleri karşılamaya muhtemelen hazır olarak çıktığınız okuma yolculuğunuzda, Mitat Enç, sizi hüznüne değil...

Katharina Mommsen'in

Sevgili ve pek saygıdeğer Sayın Özkan, İstanbul’dan yollanan itinayla paketlenmiş ve güzel pullarla süslenmiş posta paketini demin açtım. Sizin tercüme ettiğiniz ve hakikaten harikulâde görünen  Goethe ve Dünya Kültürleri  kitabı bana tarif edilmez bir mutluluk verdi. Sizi temin ederim ki şimdiye kadar görünüşü bu kadar muhteşem bir kitap elime almadım.   Siz ve yayınevindeki dostlarınız estetik bakımdan gerçekten fevkalâde güzel ve...

Goethe: Zamanın Ruhunu Aşan Şair

Sosyal, siyasî, iktisadî gelişmeler neticesinde cereyan eden ve küreselleşme olarak tabir edilen birçok kültürün tek bir potada erimesi; bazı düşünürlere göre de tek bir medeniyetin egemenliği olarak görülen içinde yaşadığımız ‘küresel dünya kültürü’ klasik dönemin en büyük edebi şahsiyetlerinden biri olan Goethe’nin çağında hayal dahi edilmezdi. Günümüzde, bazı ekoller tarafından çok kültürlülük denilerek meşrulaştırılan bazı ekoller...

Karanlığın ve Aydınlığın Dışında: Gölge

İnsan, ne kadar kötü olursa olsun, geçmişe ve bilhassa kendi geçmişine dönmek ister. Durmak ve nefes almak; olduğu yeri fark etmek için eski zamanların izinde dolaşır. Azerbaycan Türkçesinin güçlü kalemlerinden Elçin Efendiyev, günümüzü ve henüz bilmediğimiz geleceği inşa eden detayların peşinde, edebiyatın, zamanın sınırlarından ustalıkla nasıl geçebildiğini Gölge kitabında gösteriyor.  Kendimizi diğer yaratılmışlardan ayırırken dile...

Teşkilat-ı Mahsusa'nın Kafkasya Misyonu ve
Operasyonları

Siyasî, iktisadî ve bilhassa askerî bakımdan bir hayli zayıflamış olan Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha önce eşi benzeri görülmemiş felaketlerle karşı karşıya kaldı. Yüzlerce yıllık vatan topraklarının işgali bir yana, insan kaynakları bakımından da tarifi zor kayıplar yaşadı. Mehmet Bilgin, yaşanan bu zor günlerin genel bir muhasebesini yaptıktan sonra, Osmanlı Devleti’nin her bakımdan yeniden teşkilâtlanması için...

Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine
Araştırmalar

Selçuklu tarihçiliğinin akla gelen ilk isimlerinden biri olan Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu meslekî hayatının on beş yılını Selçuklu tarihine ve kalan yirmi beş yılını da Selçuklulardan önceki ve sonraki Türk tarihini Selçuklular üzerinden birbirine bağlayarak, Türk tarihinin kesintisiz bir süreklilik arz ettiğini göstermeye hasretmiştir. Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun “Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar” başlığıyla sunduğumuz bu...

Kapat