Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor

Tahir Üzgör'ün Kaleminden Ali Nihat Tarlan ve Âmil Çelebioğlu'nun Ders Notları

Aynı Gün Gönderim
127,50 TL
- +
170,00 TL
%25
9786254084744
706074
Tahir Üzgör'ün Kaleminden Ali Nihat Tarlan ve Âmil Çelebioğlu'nun Ders Notları
Tahir Üzgör'ün Kaleminden Ali Nihat Tarlan ve Âmil Çelebioğlu'nun Ders Notları
127.50

Son yıllarda klasik edebiyatımıza yönelik ilginin artmasıyla bu edebî geleneğe ait metinlerin farklı bakış açılarıyla ele alındığı görülmektedir. Gerek akademik gerek popüler yayınlarda görülen klasik metinleri anlamaya yönelik bu çaba, kültür ve edebiyatımız açısından oldukça sevindiricidir. Bu tür çalışmalarda zaman zaman metinlerin modern yaklaşımlarla değerlendirildiği veya metinler arasılık yoluyla farklı edebi geleneklerle klasik metinler arasında ilgi kurulduğu görülse de çalışmaların çoğunun temelinde elinizdeki kitapta olduğu gibi klasik şerh yönteminin bulunduğu dikkati çeker.

Bu kitap ülkemizde metin şerhi konusunda otorite kabul edilen iki önemli hocanın, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan ve Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu’nun derslerinde Prof. Dr. Tahir Üzgör tarafından tutulan ders notlarının bir araya getirilmesiye oluştu. Ali Nihat Tarlan’ın ders notları Tahir Üzgör Hoca’nın lisans, Âmil Çelebioğlu’nun ders notları ise doktora eğitimi yıllarında tuttuğu notları ihtiva etmektedir.

Notlarda klasik edebiyatımızın Kadı Burâhaneddin, Ahmed-i Dâ‘î, Fuzûlî, Bâkî, Nev‘î, Taşlıcalı Yahyâ, Şeyh Gâlib gibi birçok şairine ait gazel ve beyitlerin yanında Hâfız-ı Şîrâzî, Sa‘dî-i Şîrâzî ve Sâ‘ib-i Tebrîzî gibi Fars edebiyatı temsilcilerine ait şiirlere yer verildiği de görülmektedir. Bu yönüyle kitap, klasik Türk ve İran edebiyatlarının edebî gelenek bakımından yakınlıklarını ortaya koyan bir belge niteliğindedir.

Kitapta metin şerhi yanında edebî bilgileri ihtiva eden bir bölüm de yer almaktadır. Tahir Üzgör Hoca’nın Âmil Çelebioğlu tarafından verilen doktora derslerinde tuttuğu notlara dayanan bu bölüm, klasik Türk şiiri alanında özellikle lisansüstü seviyede eğitim görmek isteyen genç araştırmacıların sahip olmaları gereken temel müktesabatı ihtiva etmesi bakımından son derece önemlidir.

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat