Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Fuzuli Bayat

 

1958 yılında Azerbaycan’da doğdu. 1984 yılında Azerbaycan Yabancı Diller Enstitüsü Fransız-İngiliz Dili Bölümünü üstün başarıyla ve yüksek lisans derecesi alarak bitirdi. 1990 yılında Özbekistan Bilimler Akademisi’nin Dil ve Edebiyat Ensti-tüsü’nde doktora tezini savunarak “Doctor of Philosophie” unvanını aldı. 1990–1992 yılları arasında Azerbaycan Bilimler Akademisi’nin Edebiyat Enstitüsü’nde ilmi araştırmacı olarak çalıştı. 1993–1995 yıllarında Ortak Türk Edebiyatı Bölüm başkanlığı görevini yaptı. 1993–1997 yıllarında baş ilmi işçi (doçent) unvanı ile çalıştı. 1995–1999 yılları arasında ise Dede Korkut Ansiklopedisi hazırlama kurulunda başkan yardımcılığı ve yazarlık görevlerini yaptı. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı 1997 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin üyesi seçildi ve halen de Yazarlar Birliği’nin üyesidir. 1997 yılında üst aşama doktora tezini savunarak Filoloji İlimler Doktoru, “Doctor of Sciences” (Profesör) unvanını aldı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

150’den fazla makalesi (kitaplarda, hakemli dergilerde, ansiklopedilerde) bulunmaktadır.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış 33 kitabı: 

 

- Oğuz Epik Ananesi ve Oğuz Kağan Destanı, Sabah, Bakü, 1993

- Şaman Efsaneleri ve Söylemeleri, Yazıcı, Bakü, 1993 (C. Memmedov’la birlikte)

- Zaman Zaman İçinde, Yazıcı, Bakü, 1993

- Ali Şir Nevai Hakkında Rivayetler, Yazıcı, Bakü, 1994

- Şah Abbasın Arvadı, Yazıcı, 1996

- Hoca Ahmed Yesevi ve Halk Sufizminin Bazı Problemleri, Ağrıdağ, Bakü, 1997

- H. Koroğlu, Oğuz Kahramanlık Eposu, Yurd, Bakü, 1999 (Tercüme A. Emrahoğlu, P. Alioğlu, Ş. Ahmedova birlikte)

- Korkut Ata. Mitolojiden Gerçekliğe Dede Korkut, Karam, Ankara, 2003

- Köroğlu. Şamandan Aşıka, Alptan Erene, Akçağ, Ankara, 2003

- Türk Dili Tarihi. (Geçmişten Günümüze Türk Dili), Ankara, 2003

- Türk Şaman Metinleri. Efsaneler ve Memoratlar, Piramit, Ankara, 2004

- Mitolojiye Giriş, KaraM, Çorum, 2005

- Ay Kültünün Dini-Mitolojik Sisteminde Türk Boy Adları Etimolojisi, 3ok, Ankara, 2005

- Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken, İstanbul, 2006

- Oğuz Destan Dünyası. Oğuznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü, Ötüken, İstanbul, 2006

- Türk Mitolojik Sistemi. Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk Mitolojisi, Cilt: 1, Ötüken, İstanbul, 2007

- Türk Mitolojik Sistemi. Kutsal Dişi – Mitolojik Ana, Umay Paradigmasında İlkel Mitolojik Kategoriler – İyeler ve Demonoloji, Cilt: 2, Ötüken, İstanbul, 2007

- Eski Türkçe Sözlük, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2008 (M.Esen Aliyeva ile birlikte)

- Orta Türkçe Sözlük, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2008

- Büyük Türk Bilgini ve Ansiklopedisti Kaşgarlı Mahmud, Ötüken, İstanbul, 2008

- Türk Destancılık Tarihi Bağlamında Köroğlu Destanı (Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi), Ötüken, İstanbul, 2009

- Türk Kültüründe Kadın Şaman, Ötüken, İstanbul, 2010, 2. Baskı Ötüken, İstanbul, 2012

- Folklor Hakkında Yazılar (Teorik meseleler), Elm ve tahsil, Bakü, 2010

- Dər Amadi bər Osturaşinasi (Ostureşinaseyi Torkan), (Mutercim Kazım Abbasî), Yaran, Təbriz, 1390 (2011)

- Zahireddin Muhammed Babur, Baburname, Avrasiya Press, Bakü, 2011

- Türk Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı, Elm ve tahsil, Bakü, 2011

- “Koroğlu” Destanının Menşeyi, Elm ve tahsil, Bakü, 2012 (Hatire Beşirli ile birlikte)

- Folklor Dersleri, Elm ve tahsil, Bakü, 2012

- Evliya Menkabeleri ve ya Türk Dervişlerinin Kerametleri, Elm ve tahsil, Bakü, 2013

- Masallı Folklor Örnekleri, Elm ve tahsil, Bakü, 2013

- Masallı folklor örnəkləri, 2-ci kitab, Nurlan, B., 2013 (Toplama, tərtib və giriş məqaləsi)

- Azərbaycan folkloru və yazılı ədəbiyyat, Elm ve tahsil, B., 2013 (Hatire Beşirli ile birlikte) 

- Charles Perrault (Şarl Perro), Sadedil anamın nağılları, Nurlan, B., 2013 (Tercüme ve giriş makalesi)

 

Fuzuli Bayat - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat