Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Yusuf Ziya Yörükan

Osmanlı’nın birikimini Cumhuriyet dönemine taşımış, verdiği eserlerle ve yetiştirdiği öğrencilerle çalıştığı sahaları yeni şartlara uyarlamış, adeta yeniden inşa etmiş bir bilim adamıdır. 1887 yılında Selanik'te doğar. Sahn Medresesi'nden mezun olduktan sonra bir süre müderris olarak çalışır. Sivil memuriyete geçerek on sene kadar ilk tedrisat müfettişliğinde bulunur. Birinci Cihan Harbi yıllarında Medresetü'l-Mütehassisîn’de okuyup icazet alır. 1918'de İstanbul Darülfünun Felsefe Şubesi'ne girer ve 1922'de mezun olur. Aynı yıllarda doktoraya tekabül eden ruus imtihanını verir. İlk tez çalışması Şihabeddin Sühreverdî ve Felsefesi üzerinedir. 1922 yılında aylık Mihrap dergisini çıkarmaya başlar. Bu dergide birçok makaleler yazar. 1925 sonlarında yeni kurulan İlahiyat Fakültesi'ne İslam Mezhepleri Tarihi muallimi tayin edilir. Bir müddet sonra da aynı fakültenin umumî kâtipliğine getirilir. 1933’de lağvedilen İlahiyat Fakültesi'nin yerine kurulan Edebiyat Fakültesi'ne bağlı İslam Tetkikleri Enstitüsü'nde çalışır. 1942'de Diyanet İşleri Müşavere Heyeti Azası olur. 1949’dan itibaren Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan ilahiyat Fakültesi'nde İslam Dini ve Mezhepleri dersleri verir. Öğretmen okullarında okutulmak üzere kitaplar yazar. İslam Felsefesine ve Mezhepler Tarihi'ne dair çeşitli dergilerde bir çok makaleleri çıkar. Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, 1923 yılından vefat ettiği 1954 yılına kadar, pek çok akademik kuruluşta çeşitli görevler almıştır. Sürekli yeni sahalara el atar ve ülkemizde disiplinler arası araştırmaların gelişmesine öncülük eder. Yayınevimiz uzun bir aranın ardından yazarın eserlerini yeniden kültürümüzü ve bilim dünyamıza kazandırmaya başlamıştır.

Yusuf Ziya Yörükan - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat