Şefika Kurnaz


Türk kadın hakları tarihi Tanzimat, Meşrutiyet ve Millî Mücadele dönemlerindeki gelişmelerle Cumhuriyet'e ulaşır. Edebî eserlerde ve basında kadınlarla ilgili problemler tartışılmaya başlanır. Ardından eğitim alanında adımlar
21,00 TL
16,80 TL
Yenileşme Sürecinde Türk Kadını
Kapat