Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Nihat Keklik
Ayvalık`ta 1926 yılında dünyaya geldi. Pederi ve validesi aslen Balkanlardaki Üsküp / Kalkandelen ilçesine mensuptur. Ayvalık Cumhuriyet ilkokulunu bitirdikten sonra İstanbula gönderilip 1939-1948 yılları arasında Galatasaray Lisesi`nde okudu.. 1949-1953 arasında İst. Üniv. Edebiyat Fakültesinde lisans tahsilini tamamlayıp, Felsefe Bölümü`ne (1953`de) asistan tayin edildi ve aynı yıl (- o zamanki ismiyle-) `Devlet lisan imtihanı`nı verdi. Mukayeseli olarak Farabi ve Aristo mantığında `kategoriler` konusundaki `doktora` tezini (1955`de) tamamladı. Sonra Avrupaya gönderildi ve 1959 yılında `askerlik` görevini ikmal etmek üzere Türkiyeye döndü. 1960/ Mayıs ayında Üniversiteye dönüşünde bazı müşkilata uğradıktan sonra, göreve yeniden tayin edildi. Ve 1961 yılında `evlendi`. Ertesi yıl, (1962`de) Sadreddin Konevi`nin Felsefesi adlı `doçentlik` tezini tamamladı. `Türk-İslam Felsefesi` adlı bir `kürsü` ihdas edilmesi için, ilk resmi müracaatını 1965 senesinde yaptı.Türk-İslam felsefesinde büyük etkileri olan `Muhyiddin İbnül-Arabi` (öl.1240) konusunda birkaç eser yayınladıktan sonra 1969`da `profesör` unvanını iktisab etti. Nihayet 1970` de `Türk-İslam Felsefesi Tarihi` adlı kürsü kuruldu ve bu kürsünün baskanlığına tayin edildi. `Sertifika` için devam eden uzun formalitelerden sonradır ki, ancak 1974 yılında ders`lere başlanabildi. Böylece 1991 yılının Şubat ayına kadar geçen 38 yıllık meslek hayatını, normal süresinden birkaç yıl önce (-ve kendi isteğiyle-) noktalayıp, `emekli` oldu. Kongrelerde verdiği `tebliğ`lerin yanısıra, ilmi mecmualarda (msl. Felsefe Arkivi`nde) yayınlanmış `makaleler`den ayrı olarak matbu 12 tane kitabı var.

Nihat Keklik - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat