Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Mehmet Genç

MEHMET GENÇ; 4 Mayıs 1934 Artvin, Arhavi’de doğdu. 1953 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni, 1958‘de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü‘nü bitirdi. Kısa bir süre Ankara Valiliği’nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü’nde “İktisat Tarihi” asistanı olarak Ömer Lütfü Barkan’nın yanında çalıştı. Aynı Enstitüde 1965‘ten 1982 yılına kadar “İktisat Tarihi Uzmanı” olarak çalıştı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde “İktisat Tarihi” ve “Tarih Metodolojisi” dersleri vermeye başladı. 1973’ten itibaren “Osmanlı İktisat Tarihi” alanında birçok yerli ve yabancı seminere ve toplantıya katıldı. 1985–1988 yılları arasında TRT‘de danışman olarak çalıştı ve burada birçok kültür ve bilim sohbetleri yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri veren Genç, 2002 yılında bu okuldan emekli oldu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi “Genel Sosyoloji” ve “Metedoloji” alanında “Doktora Şeref Ünvanı”na sahip oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümü’nde “Osmanlı İktisat Tarihi” dersleri vermiştir. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Genç; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında (11. Baskı, Nisan 2014), tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü ilavelerle “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi” başlığıyla Ötüken Neşriyat tarafından yayınlandı. “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi” kitabı ile “Türkiye Yazarlar Birliği” tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. Mehmet Genç, 2001 yılında aynı kitap ile “Aydın Doğan Vakfı” özel ödülünü almaya hak kazanmıştır. “Osmanlı İktisat Tarihi” alanında verdiği çalışmalarla sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ilgi uyandırmış önemli tarihçilerimizden biri olan Mehmet Genç halen alanında tek ve en önemli isim olmaya devam etmektedir. Yayınlar Makaleler • “l‘Economie Ottomane et la Guerre au XVIIIe siècle”, Turcica, tome XXVII, 1995, p. 177-196. ? • “18. Yüzyıla Ait Osmanlı Mali Verilerinin İktisadi Faaliyetin Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği Üzerinde Bir Çalışma”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt. II, N 10, Şubat 1981, s. 33-77. ? • “18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş”, Yapıt, Toplumsal Araştırmalar Dergisi, N 49, Nisan-Mayıs 1984, s. 52-61; N 50, Haziran-Temmuz 1984, s. 86-93. ? • “17-19. Yüzyıllarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat”, Türklük Araştırma Dergisi, cilt. III (1987), İstanbul 1988, s. 35-56. ? • “18. Yüzyılda Türkiye’den Fransa’ya Yapılan Pamuklu İhracatı ile İlgili Bir Araştırma Hakkında Düşünceler”, Türk Dünyasını Araştırmaları Dergisi, N 57, İstanbul, Aralık 1988, s. 152-156. ? • “Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün İlkeleri”, Sosyoloji Dergisi, cilt. III. N 1 (1988-1989), İ.Ü.E.F. Yay, İstanbul 1989, s. 175-185. ? • “18. Yüzyılda Osmanlı Sanayii”, Toplum ve Ekonomi, N 2, Eylül, 1991, s. 99-124. ? • “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klâsik Prensiplerinde Değişmeler”, Divan İlmî Araştırmalar, 1999/1 Sayı 6. İstanbul. ? • “Osmanlı’da Devlet ve Ekonomi Üzerine”, Türkiye Araştırmaları: Literatür Dergisi, cilt. 1, Sayı 1, 2003, s. 369-384. ? • “Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi” Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışmalar (8-10 Temmuz 1973), (ed.) Osman Okyar - Ünal Nalbantoğlu, Hacettepe Ü. Y., Ankara 1975, s. 231-296. ? • “Entreprises d'Etat et Attitude Politique dans l'Industrie Ottomane du XVIIIe siècle”, l' Accession de la Turquie a la Civilisation Industrielle. Facteurs Internes Actes du Colloque d'Istanbul, (2-4 December 1985), Editions ISIS, İstanbul-Paris 1987, p. 5-12. ? • “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler (İstanbul, 21-25 Ağustos 1989), TTK Yay, Ankara 1990, s. 13-25. ? • “Neden Fetih?”, “Genel Değerlendirme”, I. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı 24-25 Mayıs 1996, İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları. İstanbul 1997, s. 96-98; 219-222. ? • “Fethin İktisadî Sonuçları”, “Genel Değerlendirme”, II. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı 30-31 Mayıs 1997, İstanbul, s. 199-203; 310-303. ? • “Osmanlı Arşivlerinden Yararlanma Yöntemi”, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu (Mayıs 1985), İstanbul 1985, s. 155-162. ? • “Osmanlı Esnafı ve Devletle İlişkileri”, Ahilik ve Esnaf, İstanbul 1986, s. 113-124. ? • “Kalkınma Meselemize Tarihî Yaklaşım”, İktisadi Kalkınma ve İslam, İslami Araştırma Vakfı Yay., İstanbul 1987, s. 211-221. ? • “XV. ve XVI Yüzyıllarda Osmanlı Devletinin İç ve Dış Ticareti”, XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 1997, s. 395-408. ? • “Türkiye’de İktisadî Modernleşme Sürecine Yorum”, Modernleşme, İslam Dünyası ve Türkiye, İstanbul 2001, s. 321-327. ? • “Osmanlı Dünyasında Dilencilik”, Bir Kent Sorunu: Dilencilik Tebliğler Kitabı, (haz.) Suvat Parin, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul 2008, s. 13-15. ? • “Örnek Bir Aydın Olarak Erol Güngör”, Kültür Ocağında Bir Mütefekkir Erol Güngör, Kocav Yay., İstanbul 2009, s. 231-234. ? • “Devlet ve Girişimciler”, Anadolu’da Girişimcilik Kültürü Sempozyumu Tebliğ Kitabı, (ed.) Abdullah Ecevit Öksüz, Konya 2009. ? Kitap / Kitap bölümleri • “A Study of the Feasibility of Using Eighteenth Century Ottoman Fiscal Records as an Indicator of Economic Activity“ in The Ottoman Empire and the World-Economy, (ed.) Huri İslamoğlu-İnan, Cambridge University Press, 1987, p. 345-373. ? • “Ottoman Industry in the Eighteenth Century: General Framework, Characteristics and Main Trends”, Manufacturing in the Ottoman Empire and Turkey (1500-1950), (ed.) Donald Quataert, State University of New York Press, 1994, p. 59-86. ? • “Aya Mavra in the Beginning of the Eighteenth Century”, From the Local to Global History. The Xemple of Lefkada, 15-19th centuries, Proceedings of IV Conference of Ionian Islands Civilization (Aya Mavra 8-12 Sept. 1993), Conference dedicated to Panos G. Rontoyannis, Athens 1996. p. 65-74. (Published in Greek). ? • “State and The Economy in the Age of Reforms: Continuity and Change” in Ottoman Past and Today’s Turkey, (ed.) Kemal H. Karpat, Brill, Leiden, Boston, Köln 2000, p. 180-187. ? • “Controle et Taxation du Commerce du Cafe dans l’Empire ottoman fin XVIIe – Premiere moitie du XVIIIe Siecle”, Le Commerce du Cafe avant l’ere des Plantation Coloniales, Edite par Michel Tuchscherer. Institut frençais d’Archeologie Orientale, le Caire, 2001. pp. 161-179. • “Economy and Economic Policy” Encyclopedia of the Otoman Empire, (ed.) Gabor Agoston and Bruce Masters, Facts on File, Inc, New York 2008, pp. 192-195. Diğer Yayınlar • “Osmanlı Devletinde İç Gümrük Rejimi”, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt. 3, İletişim Yayınları. İstanbul 1985, s. 786-790. ? • “Tarih Araştırmaları Üzerine Yorum”, Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, (ed. Sevil Atauz),Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara 1986, s. 439-446. ? • “Osmanlı’da Zanaat, Ahlâk ve İktisat İlişkisi”, Anatomi Dersleri: Osmanlı Kültürü, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1994, s. 106-145. ? • “Esham”, DİA, cilt 11, Ankara 1995, s. 376-380. ? • “İki İmparatorluğun Başkenti”, İstanbullu, İstanbul Ekim 1998, s. 12-14. ? • 18. Yüzyılda Osmanlı Sanayiinde Değişmeler ve Devletin Rolü”, Osmanlı, Cilt 3, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 263-268. ? • “İltizam”, DİA, cilt. 22, Ankara 2000, s. 154-158. ? • “Malikâne”, DİA, cilt. 27, Ankara 2003, s. 516-518. ? • “Malikâne-Divanî”, DİA, cilt. 27, Ankara 2003, s. 518-519. ? • “İktisat Tarihi Bakımından Osmanlı Arşivinde Kısa Bir Gezinti”, Sosyoloji Yıllığı, Kitap 11, Baykan Sezer’e Armağan: Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, (ed.) Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, İstanbul 2004, s. 287-294. ? • Osmanlı Maliyesinde Kurumlar ve Bütçeler, (ed.) (Erol Özvar ile birlikte), Cilt 1-2, İstanbul 2006. ? • “Nâzır”, DİA, cilt 32, Ankara 2006, s. 449-450. ? • “Yaptıklarım Yapacaklarımın Yan Ürünüdür”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima, İBB Yay., İstanbul 2006, s. 142-144. ? • “Tarihimize Giydirilen Deli Gömleği: Osmanlı Tarihinde Dönemlendirme Meselesi”, Osmanlı Geriledi mi?, (haz.) Mustafa Armağan, 2. baskı, İstanbul 2007, s. 329-338. ? • “Osmanlılar: İktisadî ve Ticarî Yapı”, DİA, cilt 33, Ankara 2007, s. 525-532. ? • “Tarihsel Sosyoloji Üzerine Söyleşi”, Tarihsel Sosyoloji, (ed.) Elizabeth Özdalga, Ank 2008, s. 63-96.

Mehmet Genç - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat