Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
M. Fatih Salgar

22 Şubat 1954 Adana doğumludur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamlar. 1972 yılında girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan, Nevzad Atlığ, Muazzam Sepetçioğlu, Süheylâ Altmışdört ve İsmâil Hakkı Özkan gibi hocalarından eğitim görerek mezun olur. Nevzad Atlığ’ın düzenlediği koro çalışmalarına katılarak repertuarını geliştirir. Konservatuar öğrenci konserlerinde solist ve korist olarak görev alır. 1973 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Eski Ön Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimi sırasında dâhil olduğu Üniversite Korosu’nda yüksek düzeyde repertuar çalışmalarında bulunur. 1976 yılında yeni kurulmuş bulunan Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’nun ilk kadrosunda ses sanatçısı olarak yer alır. Koronun yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği konserlere katılır. 1976-88 yılları arasında şef Süheylâ Altmışdört’ün yardımcısı olarak Üniversite Korosu’nda bulunur; yüzlerce üniversite öğrencisine Türk müziği klâsiklerini öğretir. 1978 yılında mezunu olduğu konservatuara usûl öğretmeni olarak tâyin edilir. Aynı yıl, Umûmî Türk Târihi ve Sonçağ Tarihi kürsülerini de öğrenimine dâhil ederek fakültedeki bölümünü bitirir. Prof. Nevzad Atlığ ile “Türk Mûsikisi Klâsikleri” adlı nota mecmuasını yayınlar. Bestekâr Yesâri Âsım Arsoy ve İsmâil Hakkı Özkan’la müzik üzerine ayrıntılı çalışmalarda bulunur. Çeşitli dergi ve gazetelerde Türk müziği üzerine araştırmaları ve yayınlanmış yazıları bulunan Salgar, Ender Ergün ve Serhan Aytan ile birlikte Kültür Bakanlığı için “Dede Efendi Besteleri” adlı nota kitabını hazırlar. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’nin yazar kadrosu içinde yer alır. Müziğe başladığı yıllardan itibâren, beste çalışmalarında bulunan Salgar, çeşitli formlarda seksene yakın eser besteler. Devlet Korosu’ndaki yönetim değişimi münâsebetiyle Kültür Bakanlığı’nca 1998 yılında şef yardımcılığına getirilir. Halen Kültür Bakanlığı Klasik Türk Musikisi Koro Şefliği görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Sanat Kurulu üyesi de olan Fatih Salgar koro ses sanatçılarından Berna Hanım ile evlidir.

M. Fatih Salgar - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat