Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor

PROF. DR. KAMRAN ALİYEV; 5 Mart 1953 tarihinde Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Şerur ilinin Diyadin köyünde doğdu. 1969 yılında liseden, 1974 yılında ise Bakü Devlet Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi’nden mezun oldu. 1976-1979 yıllarında Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü’nde doktorasını yaptı. 1980 yılında doktora, 1990 yılında ise profesörlük tezlerini savundu. Doçentlik ve ardından profesörlük unvanını aldı. Uzun yıllar Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü’nde doçent ve profesör, Nahçıvan Özel Üniversitesi’nde ise rektör yardımcısı olarak çalıştı. Şu an ise Tez Savunma ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nde “Folklor ve Yazılı Edebiyat” bölümünün başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Kamran Aliyev’in edebiyat biliminin çeşitli sorunları ve alanlarına ilişkin çok sayıda makalesi, monografisi ve ders kitapları vardır. Yazarın ayrıca çeşitli gazetelerde yayımlanmış köşe yazıları ve denemeleri de bulunmaktadır. 1985-2016 yılları arasında kaleme aldığı kitaplarından ve 1973-2016 yılları arasında yazdığı özgün makale, köşe yazısı ve denemelerinden bazıları şunlardır: 

 

Kitaplar

XX əsr Azərbaycan romantiklərinin ədəbi-nəzəri görüşləri, Elm, Bakı, 1985.

Mirzə Fətəlidən Hüseyn Cavidə qədər. Yazıçı, Bakı, 1998.

Romantizm və folklor, Elm, Bakı, 2006.

Ədəbiyyat (dərs vəsaiti), Elm, Bakı, 2010. 

Azərbaycan dili (dərs vəsiti), Elm, Bakı, 2011.

Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “Koroğlu”. Elm, Bakı, 2011.

Ədəbiyyat tarixinə bir baxış, Elm və təhsil, Bakı, 2013.

Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyatşünaslar, Elm və təhsil, Bakı, 2013.

Açıq kitab – “Dədə Qorqud”, Elm və təhsil, Bakı, 2015.

Açıq kitab – “Dədə Qorqud”, Ərdəbil, İran, 2016 (Fars dilində). 

Makaleler

“Şəfəqlər”, Ədəbiyyat və incəsənət qəz., 3 noyabr 1973.

“XX əsr Azərbaycan romantizmi nəzəriyyəsində sənətkar taleyi məsələsi”, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri kitabı, Elm, Bakı, 1979, s. 249-259.

“Yazıçı və folklor problemi”, Azərbaycan EA “Xəbərlər”i (Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), 1982, № 3, s. 120-122.

“Cavidin ədəbiyyata baxışı”, Ədəbiyyat və incəsənət qəz., 8 iyun 1984.

“Azərbaycan romantizminin folklor qaynaqları”, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, Elm, Bakı, 1987, s.161-173.

“Dəli Domrul boyu dastanın strukturunda təsadüfdür, yoxsa zərurət?”, Dədə Qorqud jurnalı, 2002, №4, s.14-25.

“Dədə Qorqud eposunda etnopoetika məsələləri”, Dədə Qorqud jurnalı, 2003, № 2, s.19-28.

“Dədə Qorqud eposunun poetikasında Çoban oğlu Təpəgöz”, Dədə Qorqud jurnalı, 2006, № 4, s.28-36.

“Dədə Qorqud eposunun poetikasında Bayındır xanın nəvəsi Uruz”, Dədə Qorqud jurnalı, 2007, № 4, s.32-40.

“Dədə Qorqud eposunun poetikasında Dirsə xan oğlu Buğac”, Dədə Qorqud jurnalı, 2007, № 2, s.12-18.

“Dədə Qorqud kimi bir kişi”, Özü üçün yaşamayan insan. Nurlan, Bakı, 2008, s.79-82.

“Koroğlu eposunda fiziki gücün semantikası”, Filologiya məsələləri, 2009, № 3, s.309-318.

“Dədə Qorqud gözəlləməsi”, Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti, 31 oktyabr 2015.

“Dədə Qorqud dastanlarında rəqəmlərin simvolikası”, Xalq qəzeti, 15 noyabr 2015.

Kamran Aliyev - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat