İsmail Yakıt


Yunus Emre'nin "Çıktım erik dalına... diye başlayan sembolik şiiri, literatürlere "şathiye olarak geçmiştir. Kanaatimizce bu tabir yanlıştır. Çünkü şathiyelerde süjenin bilinci yerinde değildir. Gerçi tasavvuf literatürü şathiye
13,00 TL
10,40 TL
Yunus Emre'de Sembolizm
Kapat