Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor

EBÜSSÜREYYA SAMI; Sicill-i Ahvâl defterlerine göre 1868 yılında

doğmuş ve Gelibolu Rüştiyesi’ni bitirmiştir (1881). Fransızca

ve Arapça bilmektedir. 1884’te Bahriye Nezareti Muhasebe Kalemi’nde

işe başlamıştır. Burada on yıla yakın çalışmış; bir ara

devamsızlığı yüzünden işten çıkarılmış ama bu devamsızlığının

hastalığından dolayı olduğu anlaşılıp tekrar işe alınmıştır. Devlet

memuriyetinden boşta olduğu dönemde yazarımızın ilk kez

basın yaşamına karıştığı anlaşılıyor. Sabah ve İkdam gazetelerinde

çalışmış; Kemalpaşazâde Sait Bey’in Yemen’e sürülmesinden

sonra bir ara Tarîk gazetesinin başyazarlığını üstlenmiştir. 1889

tarihinde İstanbul dışında Adana Vilayeti Meclis-i İdaresi Başkâtipliği’ne

atanmış; bu arada her vilayette çıkması mutat olan

vilayet gazetelerinden Adana’da çıkan Adana’nın başmuharrirliğini

de yapmıştır. 1903’e kadar bu görevi sürdürmüş; bundan

sonra Ebüssüreyye Sami çeşitli görevlere tayin edilmiştir. Önce

Bağdat Valiliği’ne bağlı Zor Sancağı’nın; iki yıl sonra Trablusgarp

Sancağı’nın tahrirat müdürü olmuş; bunu birer yıl görev yaptığı

Suriye’deki Hama ve Kudüs Sancakları takip etmiştir. Sonra Selanik

Vilayeti’ne bağlı Taşoz Sancağı’na nakledilir. II. Meşrutiyet’in

ilanından sonra Eylül 1908’de terfian Hicaz Vilayeti Mektupçusu

olur; hastalanıp İstanbul’a gelir Van Vilayeti Mektupçuluğu’na

atanır; sağlığı nedeniyle gidemeyeceğini söylemesi üzerine ileride

boşalacak bir vilayet mektupçuluğuna tayin edilebileceği söylenerek

31 Temmuz 1909’da görevine son verilir. Sicill-i Ahvâl

Komisyonu 1909’da lağvedildiğinden bundan sonrası için bir

kayıt bulunamamıştır. En bilinen eseri, 1913 sonlarında neşrine

başlanıp 1914 başlarında tamamlanan ilk Türk polisiye dizisi

Türklerin Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni’dir. 1914’te Abdülhamid’in

Kaygusu, 1930’da Amasya Sonbaharı adlı kısa romanları

yayımlanmıştır.

Ebüssüreyya Sami - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat