Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Belkıs Altuniş Gürsoy
Belkıs AltunIşGürsoy; 1954 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve yüksek tahsilini bu şehirde yaptı. Nenehatun Kız Öğretmen Lisesi’nde bir ders yılı edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Atatürk Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı asistanı olarak göreve başladı. Aynı üniversitede “Cenap Şehabeddin’in Servet-i Fünûn’da Çıkan Mensur Eserleri” konulu çalışmasıyla yüksek lisansını, “Abdülhak Hamit Tarhan’ın Tiyatro Eserlerinde Kadın” adlı teziyle de doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi’nde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Atatürk eğitim Fakültesi’nde ve İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Belkıs Altuniş Gürsoy’un altmış kadar makalesi, yurt içi ve yurt dışında sunulmuş çok sayıda tebliğ ve konferansı bulunmaktadır. Türk Dünyası Yazarları Ansiklopedisi projesinde proje başkan yardımcısı, madde yazarı ve redaktör olarak görev aldı. BAZI MAKALELER: *Türk Romanında Rumeli Muhacereti, Eylül 2012, TYB Akademi Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, S.6, s. 107-148. * 19. ve 20. Yüzyıllarda Bir Edebiyat, Kültür ve Sanat Muhiti Olarak İstanbul Kahvehaneleri, Akademik Araştırmalar Dergisi, Nisan 2011, Yıl: 12, S.47-48, Cilt 2, s.149-176. *Amedi Galip Efendi Sefaretnamesi, Erdem dergisi, Ocak 1997, C.9, S.27, s. 911-941. *Moralı Es-Seyyid Ali Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi, 2002, Erdem dergisi, C.12, S.36, s. 711-846. *Sefaretname Hüviyetinde Bir Esaretname, 2011, Erdem dergisi, S.60, s.77-142. *Türk Modernleşmesinde Sefirler ve Sefaretnamelerin Rolü, 2006, Bilig, S.36, s. 139-165. KİTAPLAR: *Abdülhak Hamit Tarhan’ın Tiyatro Eserlerinde Kadın, 1981 (basılmamış doktora tezi) *Lise Ders Kitapları, 1993, I-II-III-IV (ortak kitaplar) *Hac Yolunda, Cenap Şehabeddin, 1995, Aktaran: Belkıs Altuniş Gürsoy, Ecdat Yayınları, Ankara *Hüseyin Suad Yalçın Hayatı ve Eserleri, 2001, Akçağ Yayınları, Ankara *Avrupa Seyahatnamesi, Hayrullah Efendi, 2002, Aktaran: Belkıs Altuniş Gürsoy, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara *Gelenekten Geleceğe Örf ve Âdetlerimiz, 2009, (ortak kitap) İstanbul Valiliği ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı faaliyeti, İstanbul

Belkıs Altuniş Gürsoy - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat