Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor

Bayram DURBİLMEZ; Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde doğdu (1968). İlk ve ortaokulu Sorgun’da, liseyi Yozgat’ta, yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. 1991’de Araştırma Görevlisi, 1999’da Öğretim Görevlisi, 2009’da Yardımcı Doçent, 2010’da Doçent oldu. Hâlen Türk Halk Bilimi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın desteğiyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Azerbaycan Nazırlar Kabinenti Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü’nde (1993-1994) ve Ahmet Yesevi Vakfı’nın desteğiyle Kazakistan’ın Türkistan, Kentav ve Çimkent şehirlerinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde (1999-2000) konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. 

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Tataristan / Rusya, Yakutistan/ Rusya, Altay Cumhuriyeti / Rusya, Kırım / Ukrayna, Romanya, Almanya, Polonya, Rusya gibi pek çok ülkede de araştırmalar, incelemeler yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında 50’den fazla ‘bilimsel’ makalesi yayımlandı. Yurt içinde ve değişik ülkelerde yapılan millî ve milletlerarası kongrelerde 100’e yakın bildiri sundu. Âşık Edebiyatı, Tekke/Derviş Edebiyatı, Türk Dünyası Halk Bilimi ve Türk Dili konularında 11 araştırma-inceleme kitabı, 14 ortak kitap/ kitap bölümü yayımlandı. 

Âşık edebiyatı şiir sanatı ve gelenekleri konulu araştırma-inceleme kitapları: Âşık Edebiyatı ve Taşpınarlı Halk Şairleri (1998, 4. Baskı, Ankara: Akçağ yay., 2014.), Âşık Hasretî’nin Şiir Sanatı (Kayseri, 2015), Âşık Hasretî’nin Atışma Sanatı Üzerine Bir İnceleme (Ankara, 2016), Karslı Âşık Murat Çobanoğlu / Hayatı, Sanatı ve Eserleri (Kardeşler Matbaası: Kayseri, 2014), Âşık Türkmenoğlu / Hayatı ve Şiir Sanatı Üzerine Bir İnceleme (Kayseri, 2015).

Derviş (tekke) edebiyatı konulu araştırma-inceleme kitapları: Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı / İnceleme-Metinler (2003, 2. Baskı, Kayseri, 2014).

Âşık edebiyatı temsilcileri ve değişik konulardaki âşık şiirleri ile ilgili araştırma-inceleme kitapları: Kayserili Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs (Geçit yay.: Kayseri, 1999), Âşık Meydanî / Hayatı, Sanatı, Şiirlerinden Örnekler (Laçin yay.: Kayseri, 2000), Vefatının 15. Yıldönümünde Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu (Laçin yay.: Kayseri, 2013), Ozan Gürbüz Değer, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler (Kültür Ajans yay.: Ankara, 2007).

Dil ve edebiyat konulu ortak kitaplarından bazıları: Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım (H. Yeniçeri, U. Çakır, S. Koç ve K. Deniz ile, Gazi Kitabevi yay.: Ankara, 2011), Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları / Bilgi Şöleni Bildirileri, (N. Özkan ile, TDK yay.: Ankara, 2014), Destanlarla Erzincan, (B. S. Özsoy ve N. Aslan ile, Erciyes Üniversitesi yay.: Kayseri, 1992).

Araştırma-inceleme çalışmalarından dolayı aldığı ödüllerden bazıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (1994), Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2002), Folklor Araştırmaları Kurumu - Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003), Âşıklık Geleneğine Hizmet Ödülü (2004), Türklük Bilimine Hizmet Ödülü (2006), Motif Vakfı- Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005), Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi - İnceleme Ödülü (2007), TÜBİTAK - Yayın Teşvik Ödülü (2009, 2010, 2013, 2016), YOFSAD - Yozgat Folkloruna Hizmet Ödülü (2015).

Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Bayram Durbilmez - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat