Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Ahmet Şahin Ak

1956 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1977 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1977-1990 yılları arasında Konya Anadolu Lisesinde Tarih Öğretmeni olarak çalıştı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi'nin açmış olduğu sınavı kazanarak Müzik Okutmanı olarak göreve başladı. 1993 yılında yüksek lisansını tamamladı ve Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi oldu. Müzik çalışmalarına ciddî ve akademik anlamda 1974 yılında Erzurum'da başlayan Ahmet Şahin Ak, mûsikî cemiyetlerinde, Erzurum Radyosu'nda ve ilk hocası Rahmetli Ahmet Zeki Erdal Beyefendi'den özel dersler alarak başladı. Klâsik Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve ud icrâsı ile ilgili husûslarda kendisini yetiştirmeye çalıştı. Konya'da, şimdi Kültür Bakanlığı san’atçısı olan Udî Necati Çelik’den istifâde etti. Bu arada geleneksel ud icrâsı ile ilgili araştırma ve çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar çerçevesinde Prof. Dr. Gülçin Yahya (Kaçar) hanımefendi ile çalıştı. Halen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel San’atlar Bölümü Müzik Eğitimi Öğretmenliği A.B.D. Öğretim Görevlisi olarak çalışan Ahmet Şahin Ak’ın yayımlanmış kitapları şunlardır: 1- “Avrupa ve Türk-İslâm Medeniyetinde Müzikle Tedâvî, Tarihî gelişimi ve Uygulamaları” 1. Baskı: Öz Eğitim Yayınları, 1997 2- “Avrupa ve Türk-İslâm Medeniyetinde Müzikle Tedâvî, Tarihî gelişimi ve Uygulamaları” 2. Baskı Ötüken Yayınları, 2006 3- “Türk Mûsikîsi Tarihi” Akçağ Yayınları, 2003. (1.Baskı) 4 “Türk Mûsikîsi Tarihi” Akçağ Yayınları, 2009 (Genişletilmiş II. Baskı) 5- “Anadolu Türküleri ve Mûsikî İstikbâlimiz” Ötüken Yayınları, 2006, (Emekli Prof. M. S.Ergan ile müşterek) 6- “Müziğin İnsan ve Hayvanlara Etkisi” Ötüken Yayınları, 2006 (Emekli Prof. M. S.Ergan ile müşterek) 1. Baskı 7- “Müziğin İnsan ve Hayvanlara Etkisi” Ötüken Yayınları, 2012 (Emekli Prof. M. S.Ergan ile müşterek) 2. Baskı 8- “Türk Din Mûsikîsi” (Cami ve tekke Mûsikîsi) Akçağ Yayınları, 2009 9- “Türk Din Mûsikîsi” (Cami ve tekke Mûsikîsi) düzeltilmiş II. Baskı Akçağ Yayınları, 2011 Ders Notları halinde basılıp kullanılan diğer eserleri ise, 1- “Türk Saz Mûsikîsinde Süsleme Ud için İcrâ Yöntemleri (Teknik-Transpozisyon)” 2- “Taksim Nasıl Yapılır ve İcrâ Örmekleri” 3- “Ud için sürat ve pozisyon çalışmaları” “Kulak ve Gırtlak veya Mûsikînin İnsan ve Hayvanata Tatbîki” çeviri-yazım devam etmektedir. S. Ü. Çevre dergisinde yayımlanmış “Gürültü Kirliliğine Bir Alternatif: Türk Mûsikîsi” adlı bir makale, Mûsikî Mecmûasında iki sayıda yayınlanan bir makale ile bazı ulusal ve uluslararası sempozyum (a-1992 II. Uluslararası Etnomüzikoloji ve Müzikterapi Sempozyumu-İstanbul b - Uluslararası Hace Muhammed Lütfî -Alvarlı Efe Hazretleri-25-26 Nisan 2013-11-05 Erzurum sempozyumu) ve panellere katılarak bildiriler sunmuştur. 1999 yılında Fransa’ya Amiens Belediyesinin düzenlediği ve Selçuklu Kültür ve Medeniyetinin tanıtıldığı “Amiens 2000 Les Couleurs Du Monde” kültür ve san’at organizasyonuna ud’u ile katılarak Tarihî Türk Mûsikîsi ve Türk Tasavvuf Mûsikîsi ile ilgili açıklamalı dinletiler ve Türk Mûsikîsinin “Müzik Terapi”deki önemi ile ilgili konuşmalar yapmıştır. Ayrıca 2002 yılından itibaren genel san’at yönetmeni bulunduğu Tasavvuf ve semâ grubu ile iki kez ABD ve iki kez Belçika ve Hollanda olmak üzere, Almanya, İngiltere, İskoçya, İsviçre ve Romanya'da toplam 69 konser programı gerçekleştirmiştir. Ahmet Şahin Ak, biri “Hüseynî Takım” birisi de “Hüzzâm Fasıl” olmak üzere çeşitli makam, usûl ve formlarda olmak üzere toplam 130 âdet eser bestelemiş, bunlardan bazıları (göndermiş bulunduğu eserleri) TRT Repertuar kurulundan “Yayınlanabilir” onayı ile TRT Repertuarına alınmıştır. 2005 Mevlânâ Şarkı Yarışmasında bir şarkısı Mansiyon kazanmıştır. Kendi bestelerinden oluşan “SANATTA BULUŞMA” adındaki bir albümü (2 adet cd'den oluşmaktadır) yayınlanmıştır. Ahmet Şahin Ak evli, dört çocuk babası ve bir torun sahibidir.

Ahmet Şahin Ak - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat