Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Ahmed Güner Sayar

Ahmed Güner Sayar: 6.11.1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. 1968’de İÜ İkti­sat Fakültesinden mezuniyetini takiben İngiltere’de Birming­ham Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı. İÜ İktisat Fakültesinde 1976’da asistan, 1980’de doçent oldu. 1982’de İÜ Siya­sal Bilgiler Fakültesine geçti. 1988’de profesörlüğe yükseldi. Halen Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü başkanlığını yürüten Profesör Sayar, Işık Üniversitesi ve Harp Akademilerinde de görev almıştır. Profesör Sayar’ın esas ilgi alanı “İktisat Teorisi” ile tarihi birleştiren çalışmalardır. Bilhassa 1986 yılında yayınla­nan Osmanlı iktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması bu sahadaki en önemli yayınlardan biri olma hususiyetini muhafaza etmektedir. Hocalarına olan minnet borcunu ödemeye çalıştığı ilk eser olan A. Süheyl Ünver: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, 1898-1986, (İstanbul 1994) başlıklı çalışmasını Bir İktisatçının Entelektüel Portresi: Sabri F. Ülgener izledi (İstanbul 1998). Bu çizgideki eserlerini Filozof-İk­tisatçı Terence W. Hutchison kitabıyla devam ettirdi. Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Top­lum ve Ekonomi, Dergâh, Türk Yurdu gibi dergilerde makalele­ri yayımlanmıştır. 

 

Eserleri: Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağ­daşlaşması (5. Basım, İstanbul 2013), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Portre Denemeleri (4. Basım, İstanbul 2020), Osmanlıdan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler (3. Basım, İstan­bul 2008), Hasan Ali Yücel’in Tasavvufî Dünyası ve Mevlevîliği (3. Basım, İstanbul 2017), A. Süheyl Ünver Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri 1898-1986 (4. Basım, İstanbul 2016), İktisat Metodolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları (2. Basım, İstanbul 2011), Abdülbâki Gölpınarlı (3. Basım, İstanbul 2020), Sahhaf Râif Yelkenci (3. Basım, İstanbul 2020), ‘Velâyet’ten ‘Siyâset’e Şeyh Bedreddin (2. Basım, İstanbul 2018), Yusuf Mardin’den Ahmed Güner Sayar’a Mektuplar (İstanbul, 2020).

Ahmed Güner Sayar - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat