Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Ahmed Güner Sayar

Ahmed Güner Sayar; 6.11.1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. 1968'de İ.Ü. İkti­sat Fakültesi'nden mezuniyetini takiben İngiltere'de Birming­ham Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yüksek lisans çalışması yaptı. İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde 1976’da asistan, 1980'de doçent oldu. 1982'de İ.Ü. Siya­sal Bilgiler Fakültesi'ne geçti. 1988'de profesörlüğe yükseldi. Halen Beykent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığını yürüten Profesör Sayar, Işık Üniversitesi ve Harp Akademileri’nde de görev almıştır. Profesör Sayar'ın esas ilgi alanı "İktisat Teorisi" ile tarihi birleştiren çalışmalardır. Bilhassa 1986 yılında yayınla­nan "Osmanlı iktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması" bu sahadaki en önemli yayınlardan biri olma hususiyetini muhafaza etmektedir. Hocalarına olan minnet borcunu ödemeye çalıştığı ilk eser olan A. Süheyl Ünver: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, 1898-1986, (İstanbul 1994) başlıklı çalışmasını Bir İktisatçının Entelektüel Portresi: Sabri F. Ülgener izledi (İstanbul 1998). Bu çizgideki eserlerini Filozof-İk­tisatçı Terence W. Hutchison kitabıyla devam ettirdi. Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Top­lum ve Ekonomi, Dergâh, Türk Yurdu gibi dergilerde makalele­ri yayımlanmıştır. Eserleri: Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağ­daşlaşması (5. Basım, İstanbul 2013), Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Portre Denemeleri (3. Basım, İstanbul 2014), Osmanlıdan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler (3. Basım, İstan­bul 2008), Hasan Ali Yücel (2. Basım, İstanbul 2007), A. Süheyl Ünver (3. Basım, İstanbul 2011), İktisat Metodolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları (2. Basım, İstanbul 2011), Abdülbâki Gölpınarlı (2. Basım, 2014).

Ahmed Güner Sayar - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat