Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
A. Melek Özyetgin

1970 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında aynı bölümün Eski Türk Dili Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Dili Bilim Dalında, “AltınOrdu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi (İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin)” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 1999 yında A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Dili Bilim Dalında, “Kitābu’l-İdrāk li lisāni’l- Etrāk (Kitābu’l-İdrāk li Lisāni’l- Etrāk Temelinde Eski ve Bugünkü Kıpçak Dil Alanında Fiiller Üzerine Tarihî-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi)” adlı tezle doktora programını tamamladı. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Eski Türk Dili Anabilim Dalında 10 Mayıs 2002 tarihinde Yardımcı Doçentlik, 10 Haziran 2002 tarihinde Doçentlik, 1 Nisan 2008 tarihinde de profesörlük unvanını aldı. 
Prof. Dr. Melek Özyetgin, 2005-2006 yılında Çin/Pekin’deki Merkezi Milliyetler Üniversitesinin (The Central University For Nationalities) Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümünde bir dönem için davetli konuk öğretim üyesi olarak görev almış ve master/doktora derecesinde dersler vermiştir. Ayrıca Çin’de bulunduğu dönemlerde Çin’in en prestijli akademik kuruluşlarından olan Sino-Foreign Relationship Department of Institute of History,Chinese Academy of Social Science’da Türk dili ve kültürü ilgili konferans veren ilk Türk bilim insanı olmuştur. Bu kurumun yayın organlarında Prof. Dr. Melek Özyetgin’in kitapları ile ilgili birçok tanıtma yayımlanmıştır. Prof. Dr. Özyetgin, Çin ile Türkiye arasındaki akademik kurumların işbirliği alanındaki çalışmalarda da kişisel çabalarıyla aktif görev almakta ve katkı yapmaktadır. 
Ayrıca Prof. Dr. Melek Özyetgin, Türk Dil Kurumunda, Güncel Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzu Çalışma Grubu Üyeliğini 2006 yılından itibaren sürdürmektedir. Aday aynı Kurum bünyesindeki Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulunda da 2007 yılından itibaren üye olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Melek Özyetgin’in yurtdışı ve yurtiçi kaynaklı tamamlanmış dört proje içinde de görev almıştır. Prof. Dr. Melek Özyetgin’in yayımlanmış 5 kitabı bulunmaktadır. Yurtdışında ve yurtiçinde yayımlanmış 39 makale ve bildiriden oluşan yayını vardır. Yurtdışında birçok önemli uluslararası toplantıya bildiri ile katılmış olan Prof. Dr. Melek Özyetgin’in bilimsel çalışmaları, Altın Orda, Kıpçak ve Uygur dönemini kapsayan orta dönem Türk dili tarihi ve kültürü üzerinde yoğunlaşmıştır. Prof. Dr. Melek Özyetgin özellikle filolojik araştırmalarda son derece önemli olan dil, tarih ve kültür eksenini göz önünde tutarak araştırma-incelemeye dayalı, disiplinlerarası karşılaştırmalı çalışmalar yapmıştır. Prof. Özyetgin’in bilimsel çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda atıf almıştır.

A. Melek Özyetgin - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat