Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor

Yaşar Çoruhlu; 01.01.1964 tarihinde Trabzon’da doğdu. İstanbul Davudpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi. Türk ve İslâm Sanatı kürsüsünde öğrenime başladı. YÖK kurulduktan sonra Arkeoloji ve Sanat Tarihi olarak birleştirilen bölümde, Sanat Tarihi Anabilim Dalı’na devam ederek 1985 yılında yüksek öğrenimini tamamladı. 16 Nisan 1986’da Mimar Sinan Üniversitesi (şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 

1985-1986 döneminde yüksek lisansını Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatında Orta Asya ile Bağlantılar konulu teziyle tamamladı. 1988-1989 döneminde başladığı doktora çalışmalarını ise 1992’de tamamladı ve Türk Resim Sanatında Hayvan Sembolizmi başlıklı teziyle Doktor ünvanını aldı.

1993 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine yükselen Çoruhlu, 2002 yılında aynı üniversite ve bölümde Doçentlik kadrosuna atandı ve 2006’da aynı bölümde profesör oldu.

Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görevine devam etmekte olan araştırmacı, çalışmalarını Orta ve İç Asya Türk Sanatı ve Arkeolojisi, Türk Mitolojisi, Türk Sanatı’nda İkonografi ve Semboller, Asya ve Anadolu Türk Sanatı İlişkileri konularında yoğunlaştırmıştır. Çok sayıda uluslararası ve milli kongre, sempozyum ve seminerlere katılmış, kitapları ve birçok makalesi yayınlanmıştır. Adı geçen üniversitede ve bölümde halen, doktora düzeyinde, Türk Sanatı’nda İkonografi Araştırmaları, Orta Asya Türk Kaya Resimleri, Orta Asya Türk Resim Sanatı; yüksek lisans seviyesinde, Asya Türk Arkeolojisi ve Türk Sanatında Semboller; lisansta ise Türk Mitolojisi, İslamiyetten Önce Türk Sanatı, İslamiyetten Sonra Asya Türk Sanatı, Çin Sanatı, Hint Sanatı derslerini vermekte ve ayrıca çalışma konularında tezler yaptırmaktadır.

Yaşar Çoruhlu, Türkiye’de Orta ve İç Asya Türk Sanatı, Türk Mitolojisi ve Türk Sanatı’nda İkonografi ve Sembolizm konularında 30 yılı kapsayan çalışmalarını halen sürdürmekte olup Türkiye’de daha önce bu alanlarda faaliyet gösteren, vaktiyle asistanı olduğu hocası Prof. Nejat Diyarbekirli, Prof. Dr. Emel Esin’den ve Türk Mitolojisi alanında Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’i takiben, en yetkin ve verimli bir şekilde bilimsel üretim yapan ve bugün itibariyle alanında tek ve zirvede olan bir bilim insanımızdır. Çalışmaları ile Türkiye’deki Orta ve İç Asya Türk Sanatı araştırmalarının bilhassa da erken devir Türk sanatı çalışmalarının akademik çevrelerde tutunmasını, benimsenmesini, gelişmesini ve yayılmasını sağlamıştır. 

Çoruhlu çalışma süreci içerisinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Ukrayna ve Kırım, Romanya, Moldova ve Macaristan gibi ülkelerde çalışma ve incelemeler yapmış, kendi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri çalıştırmış, kitaplar ve pek çok makale yayınlamış, çeşitli uluslararası ve ulusal sempozyum ve kongrelere katılmıştır. Türkiye’de ilk defa olmak üzere “Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi” başlığı altında kongreler düzenlemiş, Kars/Ani kazılarının dört yıl başkanlığını sürdürmüş ve ayrıca altı yıl boyunca İstanbul Anıtlar bölge kurulunda üye ve başkan yardımcılığı görevini yapmıştır. Yaşar Çoruhlu Orta ve İç Asya Türk Sanatları ve Türk Mitolojisi konularında çeşitli kurum ve üniversitelerde birçok konferans vermesinin yanısıra sözü edilen bu konularda çok sayıda televizyon programına katılmış, dergi ve televizyon belgesellerinde kendisiyle röpörtajlar gerçekleştirilmiştir.

Yaşar Çoruhlu, bugün halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi ve aynı üniversitenin “Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi” müdürü olarak bilimsel faaliyetlerini sürdürmekte lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermeye ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam etmektedir.

KİTAPLAR

- Türk sanatının ABC’si, Simavi Yayınları. İstanbul 1993.

- Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, Seyran Yayınları, İstanbul 1995.

-Türk Sanatı’nda Hayvan Sembolizmi, Kömen Yayınları, Konya 2014 (Geliştirilmiş 2. Baskı).

- Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Kitabevi, İstanbul 1997.

- Türk Mitolojisinin ABC’si, Kabalcı Kitabeyi, İstanbul 1999.

- Türk İslam Sanatı’nın ABC’si, Kabalcı Kitabevi, İstanbul 2000.

- Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Kitabevi, İstanbul 2002 (6. baskı 2013).

- (A. Acar – Ü. A. Yılmaz – B. Ceren ile birlikte ), Sultan Sancar Türbesi – Soltan Sanjar Kümmedi, TİKA Yayınları, Ankara 2004.

- Erken Devir Türk Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2007 (2. Baskı 2013).

- Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2016.

Yaşar Çoruhlu - Yazarın kitapları

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat