EN SON ÇIKANLAR
 

/Polar/Tema/Default/YazarResim/resimyok.png
Yılmaz Gürbüz
Biyografi
 

1937 yılında İncesu-Keyseri'de doğdu. İstanbul Ü. Hukuk F., İktisat F., Gazetecilik E., Çapa E.E. okullarından belge aldı. İstanbul, Kaynarca, Akhisar, Kayseri ve Burdur'da öğretmenlik, Londra'da gazetecilik yaptı. 1974 yılında C. Savcılığına atandı, 1994-1997 yılları arasında da Çivril'de görev aldı. Halen İzmir'de Avukatlık yapmaktadır.

Myriokephalon Çalıştayları'na katılmış, ilçedeki tarih tetkik heyeti ile bir çok defa, savaşın olduğu Çivril-Kufi boğaz ve deresinde incelemeler yapmıştır. Savaşın Kufi-Glaukos dar boğazında yapıldığına dair makaleler yazan ve ilmî belirlemeler yapan profesörlerin görüşlerine uygun olarak Kılıç Aslan ve Çivril Savaşı Romanını yazmıştır.

      Yayınlanmış eserleri:
      1- Balkan Acısı; Peyami Safa ve Millî Kültür Vakfı ödülleri aldı. - 1975-Ötüken Yayınevi-İstanbul
      2- Acılar Masal Oldu; Kültür Bakanlığının açtığı 100. yıl Roman yarışması birincisi. - 1981 Kültür Bakanlığı Yayını-Ankara
      3- Mübadiller; Ankara 2007
      4- Sultan Alparslan; Ankara 2008
      5- Orkun Bilgesi; İstanbul 2012

      Yazarın yayınlanmamış eserleri:
      1- Hukuk Çıkmazı; 1977, Dündar Taşer Armağanı
      2- Çanakkale Yanarken; 1975
      3- Savcı Bey; 1976, Hergün gazetesinde tefrika edildi.
      4- Bir Annenin Istırabı; Tefrika edildi.
      5- Yesevili Yunus; 1991'de Eskişehir Valiliğinin açtığı roman yarışması birincisi
      6- Selanik'ten İzmir'e (Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal)
Yılmaz Gürbüz Kitapları

Mehlika
Mehlika
Yılmaz Gürbüz
Roman
Karşılıklı konuşmalar ve Ana Yurttaki susuzluk ve göç zorunluluğu dile getirilir, Millî hisler kamçılanırken Mehlika, Rüstem Bey'in ellerini sevgi ve şefkatle sıktı. Faruk Nafiz, Türk ülküsünü güzel destanlaştırmıştı. Seyirciler çıt çıkarmadan şiirli ve sihirli konuşmaları çarpan yüreklerinde, titreyen vicdanlarında duydular. Alkışlar sahnedikelereydi. Vali Kâzım Bey, Mustafa Kemal'in müfettiş olarak Samsun'a gönderilmesini sağlayan bir kurmay subaydı. Sanki Samsun'dan Gazi Paşa ile birlikte Sivas'a "Dağ Başını Duman Almış" marşını söyleyerek giden arkadaşlarının yanındaydı. Bu Manastırlı subay da Gazi ile aynı fikir ve ülkü birliğine inanıyordu. Şimdi o yıllardaki heyecen içindeydi. Onunla birlikte bütün İzmirliler gibi, Mehlika ve Rüstem Bey de Ankara'nın yolunu tutmuştu.
30
Orkun Bilgesi
Orkun Bilgesi
Yılmaz Gürbüz
Tarihi Roman
Orkun Bilgesi, Çin esaretine düşmüş olan Türklerin teşkilatlanıp isyan ederek II. Göktürk veya Kutluk Devleti’ni kurmalarının hikâyesidir. Bu roman, Bilge Kağan, Kültigin ve Bilge Tonyukuk’la birlikte hareket eden idealist bir kadronun yiğitlik, cesaret, teşkilatçılık ve sabır gerektiren müthiş mücadelelerini tarihî gerçeklere uygun şekilde işlemektedir. Bir bakıma Kürşad İhtilali’nin devamını ve İlteriş Kağan liderliğindeki isyanın ve istiklal davasının nasıl başarıldığını anlatmaktadır. Aynı zamanda Orkun Kitabelerinin dikilişlerini de ele almaktadır. Yılmaz Gürbüz’ün okuyucuyu dönemin tarihî atmosferine sokan orijinal üslubu da bu tarihî romanı zevkli kılmaktadır.
25
Balkan Acısı
Balkan Acısı
Yılmaz Gürbüz
Tarihi Roman
Balkanlar, büyük imparatorluğumuzun destanlaştırdığı coğrafyasından bir parçadır. Evlâdı fatihan uzun asırlar bu topraklarda çeşitli kavimlerle iç içe huzurla yaşadı ve onları adalet içinde huzurlu yaşattı.Gün dönümümüz başladıktan, yani Nemçe nazlı Budinimizi aldıktan, biz Tuna üstüne hasret türküleri söylemeye başladıktan sonra Balkanlar da kanlı kazana döndü. Bereketli topraklar kan kusmaya başladı; insanlar durmamasıyla birbirini boğazlıyorlardı. Bu huzurlu topraklarda böylesi vahşet nasıl yeşerdi? Hangi düşman eller Balkanları kundakladı? İmparatorluğumuzu yöneten güçlü ellere ne olmuştu?Roman, tarihî hüküm olarak bugün bile tam kesinliğe kavuşmamış olan bu konuları işlemektedir. Olaylar Küçük Balkanlarda, bugünkü Yunanistan'ın, Yugoslavya ile sınır kuzey bölgelerinde geçmektedir. Balkan Acısı, Balkanlardaki Türk varlığının yok edilişinin, bizim acımızın romanıdır; bu acıyı duyan bir kalemden okuyacaksınız.
23
Kılıçaslan ve Çivril Savaşı
Kılıçaslan ve Çivril Savaşı
Yılmaz Gürbüz
Tarihi Roman
Anadolu'yu Türk yurdu yapmak için Alparslan 107l'de Malazgirt'te ilk büyük hamleyi yapmıştı. Türkler bir çığ gibi birkaç sene içinde Üsküdar'a dayandılar, İznik'i başkent yaptılar. Bu durum Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Haçlı Seferle-rini başlattı. Haçlı sürüleri Bizans üzerinden Anadolu'ya, buradan da Kudüs'e yürümek üzere olağanüstü bir taassupla saldırıya geçtiler. Anadolu Selçuklu Sultanlarının cansiperane mücadeleleri Anadolu'yu ve İslam dünyasını bu azgın Haçlı sürülerinden korudu... Sonraki Haçlı seferlerinin yönü Anadolu dışına kaydı.Fakat Anadolu'nun batısında Bizans hâkimiyeti devam edi-yordu. Bizans buradaki Türk varlığına son vermek için yine Haçlı ittifakıyla Türklerin üzerine yürüdü, hedefi Türkleri Anadolu'dan atmak olan bu yürüyüş, Çivril yakınlarındaki Kufi geçidinde üstün güçlere karşı Türk disiplini ve fedakârlığıyla darbelendi, Anadolu'nun Türk Yurdu oluşunu tesçil eden bir imha savaşına dönüştü... 17 Eylül 1176 tarihinde, vatan tesçil eden bu savaştan Millî Mücadele yıllarına kadar yurdumuz bir daha istila yüzü görmedi...İşte bu tarihî roman, bu zaferin sahibi II. Kılıçaslan dönemindeki Anadolu ve Bizans'ın manzarasını kaynaklara dayanarak aktaran, devlet ve millet olma şuurunun nasıl oluştuğunu nesillerin idrakine sunan bir eserdir.
28