Ziya Gökalp (1876-1924); yalnızca geçmişle bugünü değil, bugün ile geleceği de birbiriyle sıkı bir şekilde ilişkilendirir ve bu ilişkideki bağların, bugünü daha yaşanılabilir hâle getirmenin bir yolu olarak kullanılması gerektiğini düşünür. Gökalp, her şeyden önce içinde yaşadığı şartların farkında bir mütefekkir olarak, milletçe bir geçiş dönemi içinde bulunulduğunun şuurundadır. Her geçiş döneminde olduğu gibi, o gün de, bu geçişi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmenin yegâne yolu millî dayanışmanın sağlanmasıdır. Gökalp çok iyi bilmektedir ki, millî dayanışmanın tesis edilemediği bir toplumda geçiş döneminin beraberinde getirdiği külfetlere katlanmak mümkün olmayacak ve bu durum ilerleyen dönemlerde her toplumda bilkuvve mevcut olan muhtelif fay hatlarını tetikleyecektir.

Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Esasları'nın Ortaya Çıkışı
Kapat