Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor
%20
Ötüken Kitap | İslam Tarihi 2 Ziya Nur Aksun

İslam Tarihi 2Türkler ve İslam (Selçuklular, Haçlı Seferleri, Moğollar ve Sonrası)

Aynı Gün Gönderim
22,40 TL
- +
28,00 TL
%20
İslam Tarihi 2
İslam Tarihi 2 Türkler ve İslam (Selçuklular, Haçlı Seferleri, Moğollar ve Sonrası)
Ötüken Neşriyat
22.40

İlk baskısı 1974'de, ikinci baskısı ise 1982'de yapılan eseri yayınevimiz yeniden ele alarak üç cilt halinde yayınlamıştır. Filibeli Ahmed Hilmi ile Ziya Nur Aksun'un takriben yarım asır ara ile ama neredeyse müştereken denilebilecek tarzda kaleme aldıkları bir eserdir. Ziya Nur, Filibeli Şehbender-zade Ahmet Hilmi'nin İslam Tarihi'ni sadeleştirerek, geniş bir şekilde şerh ederek ve gerekli gördüğü ilaveleri yaparak adeta yeniden yazmış ve neşretmiştir. Esere Filibeli hakkında geniş tetkike dayanan bir biyografi eklemiştir. Usul bakımından emsallerinden farklı olduğu gibi, dinî-siyasi cereyanlar bugünkü nesillerin sorularına cevap verecek bir bilgi özet ve muhakeme tarzıyla tebarüz ettirilir. Kitabın dokusunu millî ve dinî şuur, "dinimizin ve milletimizin bin dört yüz yıllık genetik sarmalı oluşturur. "Hikemî bir eserdir; modern çağlara şahsiyetli bir yönelişi sağlamak gibi yüksek bir gâye ile kaleme alınmıştır. İslam Tarihi, hakikat arayıcılığını ilim ve imanın özü olarak değerlendirenlerin baş tâcı edecekleri cinsten bir eserdir. İslam tarihini felsefe müderrisi Ahmed Hilmi ile, "fenâ fi'd-devle mertebesine erişmiş Ziya Nur'un üslûbundan okumak müstesnâ bir lezzettir. İslam Tarihi 2 [Türkler ve İslâm (Selçuklular, Haçlı Seferleri, Moğollar ve Sonrası)]Daima ihmal edilmiş olan bir konuyu, Türklerin İslâm tarihindeki rollerini, klâsik İslâm tarihinin devamı olarak ele alıp yirminci yüzyıla kadar getiren cilttir. Türklerin İslam'la tanışmalarından başlar, Anadolu Selçukluların nihayetine kadar anlatır. Moğolların da İslam'la ilişkileri incelenir, Hülagu Handan, Ebu Said Han'a ve sonrasına kadar hükümdarların devirleri başlıklar halinde değerlendirilir. İtikat ve amel mezheplerinin doğru olanlarına değinilir. Çoğu Türklere has yapılar olan tarikatlar incelenir. Haçlı seferlerine ayrı bir bahis ayrılmıştır. Müslümanların gerilemesine ve yirminci yüzyılın başlarındaki durumuna özel bir önem verilmiştir.

Kitabınız sepetinize eklendi
Kapat