Erol Güngör


Laboratuar şartları altında ihtilafa düşürülen iki şahıs arasındaki münakaşanın lenguistik tahlili yapılarak objektif ve subjektif mana sistemlerinin nisbî ehemmiyeti tatbik edilmiştir. Girişte psikolojinin yeni ehemmiyet vermeye
11,00 TL
8,80 TL
Şahıslararası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü
Kapat